Preduzetnički informator

2011.07.17

Pravo zaposlenog na godišnji odmor

Sadržaj Preduzetničkog informatora:
strana 1, Pravo zaposlenog na godišnji odmor
strana 2, Naknada zarade za vreme korišćenja godišnjeg odmora
              Naknada štete za neiskorišćeni godišnji odmor
strana 3, Stari umetnički zanati, odnosno poslovi domaće radinosti
strana 5, Stari zanati i domaća radinost
              Paušalno oporezivanje

informatorjul12012.pdf