Poziv za učešće na 4. međunarodnom sajmu tradicionalnih domaćih proizvoda „Zdravo – domaće – prirodno“, Zaječar

2015.09.02

 Regionalna privredna komora Subotica, u saradnji sa Regionalnom privrednom komorom Zaječar, vas poziva da učestvujete na


4. međunarodnom sajmu tradicionalnih domaćih proizvoda „Zdravo – domaće – prirodno“


koji će biti održan od 02. do 03. oktobra 2015. godine u sali Nacionalne agencije za regionalni razvoj – NARR,  Trg oslobođenja bb u Zaječaru, i na otvorenom (u centru Zaječara).

Ova jedinstvena manifestacija održava sa ciljem promocije tradicionalnih, domaćih proizvoda  i prava je prilika za širenje tržišta prirodnih proizvoda, povećanje proizvodnje i plasmana, ali i za razmenu znanja i iskustava. Najavljeno je učešće većeg broja izlagača iz Srbije, zemalja u okruženju i EU.

Tokom sajma RPK Zaječar će učesnicima i posetiocima pripremiti prateći program kroz edukativne seminare, prezentacije kao i degustacije proizvoda.

RPK Subotica će za potrebe izlaganja na ovom sajmu obezbediti besplatan zajednički štand za zainteresovana privredna društva, članice komore, sa svoje regije.

Ono što je, možda, najinteresantnije u vezi sa sajmom „Zdravo – domaće – prirodno“ je da je on izložbeno - prodajnog karaktera.

Ukoliko ste zaintersovani da budete izlagač na štandu RPK Subotica na ovom sajmu, molimo vas da se prijavite na e-mail subotica@komora.net ili na telefon 024/553-357, najkasnije do petka 18.09.2015. godine.

Koordinacija događaja i detalji izlaganja biće dogovoreni sa zainteresovanim privrednim društvima tokom pripreme za nastup na sajmu, a nakon prispeća prijava.


izvor: www.rpk-subotica.org.rs