Međunarodni sajam zanatsva

2012.08.28

MEĐUNARODNI SAJAM ZANATSTVA - STARIH ZANATA, ZANATSTVA, OPREME I REPROMATRIJALA ZA POTREBE ZANATSTVA u Banjaluci

Zantsko-preduzetničke komore  RS organizuje  01. MEĐUNARODNI SAJAM ZANATSTVA - STARIH ZANATA, ZANATSTVA, OPREME I  REPROMATRIJALA ZA POTREBE ZANATSTVA koji se održava u Banjaluci u halama Banjalučkog velesajma od 20. Do 22. Septembra 2012 godine, na površini od 3 000 m2.
Pored ostalih sajamskih aktivnosti,  demonstrirati će se i djelatnosti, zanimanja ili vještine starih zanata, koje treba da vjerodostojno pokažu kako se nekada radilo i novi zanati i vještine koji su u trendu današnjeg vremena i tehnologija. Ovo otvara mogučnost usporedbe zanata i vještina  nekad i danas što će predstavljati veliku atrakciju, kao i ponuda repromatrijala, novih tehnologija i inovacija koje olakšavaju i poboljšavaju rad zanatlija.
Naše interesovanje nije samo da učestvuju zanatlije iz Republike Srpske i Fedaracije BiH,  nego i učešće zanatlija i privrednika iz našeg bližeg  poslovnog i ekonomskog okruženja. Na taj način ovaj sajam dobija međunarodni karakter ( Njemačka, Austrija, Mađarska, Slovenija, Italija, Češka, Hrvatska, Srbija, Crna Gora, Makedonija, Grčka ...itd ), koje su već pokazale interesovanje za učešće.
Sajam će posebno pažnju posvetiti ženama i mladima u preduzetništvu.
U skladu sa gore naznačenim tekstom, obavještavamo Vas o uslovima učešća na SAJMU ZANATSTVA  Banjaluka 2012.

VIŠE INFORMACIJA NA http://www.zanatskakomorars.com/index.php/81-mega-content-demo/mega-content/134-zpkrs-doboj-20