Poziv na Tribinu

2012.09.13

Narodna banka Srbije poziva građane na tribinu sa sledećim temama:

1.
Kamatne stope i valutna klauzula kod kredita (Koje rizike preuzimate prilikom zaduživanja putem kredita)
2.
Obavezno osiguranje od autoodgovornosti (Saznajte više o obaveznom osiguranju od autoodgovornosti)
Tribina će se održati 17.09.2012. godine, u 16 časova u prostorijama kulturno obrazovnog centra „Thurzo Lajos“ Senta, Poštanska br. 18.