Program osposobljavanja na temu Dobra trgovačka i hidijenska praksa - 2011 god.