Stručno osposobljavanje za “Rukovodioca HACCP Tima” - 2010. god.