Važni telefoni

 • Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje

  Filijala Senta, Karađorđeva 7 (24400) 
  Telefon centrale: 024/815 – 313

 • Inspektorat za rad Severnobanatski okrug

  - Kikinda - Trg srpskih dobrovoljaca 12, I sprat, 023/ 21-030 kikinda.ir@minrzs.gov.rs 
  - Senta - Glavni Trg. 1. 024-815-274

 • Poreska uprava ministarstva finansija, filijala senta

  Glavni Trg 14 24400 Senta Telefaks: (024) 815-853 Telefon: (024) 812-966 
  Centrala: (024) 812-915 Telefon: (024) 812-339

 • Republički zavod za zdravstveno osiguranje, Senta

  Karađorđeva 7 , 24400 Senta Telefon (024) 815 737

 • Nacionalna služba za zapošljavanje, Senta

  Adresa: Boška Jugovića 1 , 24400 Senta 
  Telefon: +381 24 812626

 • Opština Senta

  Senta, Glavni Trg 1 024 / 655-444